MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI
Koza İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Adresi :
15 Tem. Mah. Camiyolu Cad. No:11 Güneşli / Bağcılar / İstanbul
Telefon :
5320662043
1.2- ALICI
Adı-soyadı :
Adresi :
Telefon :
Bundan böyle Alıcı ve Satıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
Taraflar www.praticprompter.com sitesinde belirtilen kurallar dahilinde platform üzerinden birbirleri ile iletişim kurabileceklerdir.
MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) konusu, aşağıdaki nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen ürün ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:
İşbu Sözleşme konusu ürüne; ürünün satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ürün Numarası
2020001
Ürün Markası/modeli
Pratic Prompter
Ürün Miktarı (adet)
Satış Fiyatı (KDV dahil)
Ödeme Şekli
Teslimat Adresi
Fatura Adresi
Teslim edilecek kişi
Kargo Ücretini Karşılayacak Taraf
Satıcı
MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 Alıcı ve Satıcı, Sözleşme konusu ürününe/hizmetine ilişkin listeleme sayfasında yer verilen açıklamalardan, ürünün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden Satıcı’nın sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2 Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde Satıcılar tarafından listeleme sayfasında yer verilen ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve işbu Sözleşme’nin 3. maddesinde belirtilen ürün/hizmete ilişkin bilgileri okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
4.3 Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde ürün/hizmete ilişkin ön bilgilendirme formunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4 Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
4.5 İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE – 5 CAYMA HAKKI:
5.1 Alıcı, işbu Sözleşme konusunun ürün olması halinde; ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa tesliminden itibaren 2 (iki) gün içerisinde, işbu Sözleşme konusunun ürün dışında bir hizmetin sunulmasına ilişkin olması halinde, işbu Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 2 (iki) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı’nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde Satıcı/Sağlayıcı’ya bildirimde bulunması şarttır.
5.2 Taraflar, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1 uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:
Alıcı’nın cayma hakkını kullanması hâlinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 2(iki) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi gönderim ve iade kargo masraflarını düştükten sonra tüketiciye iade etmekle yükümlüdür. Alıcı ise cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itiaren iki (2) gün içerisinde malı satıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.
5.3 Alıcı, cayma hakkının hukuka uygun olarak kullanıldığı durumlarda iade işlemini gerçekleştirirken Satıcı tarafından kendisine bildirilen taşıyıcıyı tercih edecektir. Alıcı’ya iade için herhangi bir taşıyıcı bilgisinin sunulmadığı veya adresinde söz konusu taşıyıcının şubesinin bulunmadığı haller dahil olmak üzere Satıcı, Alıcı’dan iade masrafı talep edebilir. Satıcı gönderim ve geri iade kargo masrafları geri iade edilmek istenen ürün için Alıcı’dan almakla yükümlüdür.
MADDE – 6 YETKİLİ MAHKEME:
İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu sözleşme…/…/… tarihinde kurulmuştur.
SATICI
Koza İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
ALICI